22 اسفند روز شهدا گرامی باد

22 اسفند روز شهدا گرامی باد
22 اسفند 95

سلام بر قهرمانانی که مدالشان، پلاکشان شد…
یادمان بماند خیل عظیم شهدا بدون اینکه ما را ببینند و بشناسند برای ما رنجها کشیدند!
۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد.

اخبار مرتبط